GUÍA DIDÁCTICAOBXECTIVOS.

  • Coñecer a vida e obra dos principais autores clásicos.
  • Recoñecer a obra dos autores clásicos.
  • Dotar aos alumnos/as de recursos de búsqueda de información e recompilación da mesma.
    • Utilizar a web para recoller o material.
    • Organizar o material mediante documentos de recollida de datos.
  • Elaborar un mural