AVALIACIÓN

    

    Agora seredes vós, os que avaliaredes e poñeredes nota aos traballos feitos polos vosos compañeiros, para elo teredes que cubrir individualmente a seguinte ficha de avaliación
     

 Despois en equipo poñeredes en común as notas obtidas polos grupos de traballo e chegaredes a un acordo para poñer a nota final, lembrade que tedes que nomear a un coordinador de avaliación, que será o encargado de dirixir a actividade.